three o'clock - coffee & tea - le van sy

Three O'clock - Coffee & Tea - Lê Văn Sỹ

2 reviews 25.000 - 50.000 đồng
Thức ăn: 0Không gian: 0Giá: 0Dịch vụ: 0
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 06:00 đến 23:45
address.png 481 Đường Lê Văn Sỹ, Quận 3, Phường 12, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm