Liên Hệ
VN
EN

Chính sách bảo mật

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

 

Khi bạn truy cập và sử dụng, Riviu App có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như số liệu thống kê quá trình truy cập, thông tin cá nhân cung cấp cho Riviu App khi đăng nhập. Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin này vào việc lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và giới thiệu các dịch vụ, phát triển và tối ưu hoá ứng dụng trên website hoặc trên điện thoại; cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

 

Riviu App chia sẻ thông tin như thế nào?

Riviu App chỉ chia sẻ thông tin người dùng khi được sự cho phép để thực hiện các yêu cầu của họ, ngoại trừ những trường hợp cần thiết.

 

Riviu App có thể hợp tác với các công ty khác để cùng thực hiện việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Nếu bạn quan tâm đến những sản phẩm hoặc dịch vụ liên kết của Riviu App, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khác có liên quan với sản phẩm của các đối tác đó. Riviu App không kiểm soát việc các đối tác kinh doanh của mình sử dụng thông tin chúng tôi thu thập. Việc sử dụng những thông tin này được quy định trong Chính sách bảo mật của các đối tác đó. Tuy nhiên, Riviu App sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác thương mại của mình trừ khi bạn cho phép việc chia sẻ thông tin này.

 

Thu thập và bảo vệ thông tin người dùng

 

Thông tin cá nhân của Khách hàng trên Riviu App được Riviu App cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Riviu App. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Riviu App cam kết:

 

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, Riviu App sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Riviu App.

 

Riviu App có thể thường xuyên gửi email cho người dùng để thông báo về các tính năng mới, nhận phản hồi thông tin sử dụng, thông báo về những thay đổi cần thiết, hoặc để bạn có thể cập nhật kịp thời những thông tin mới nhất từ Riviu App.

 

Ứng dụng Riviu App trên di động sử dụng “Push notification” để thông báo đến người dùng việc phát triển các ứng dụng của Riviu App. Bạn có thể từ chối nhận những thông tin này bằng cách chỉnh sửa trong ứng dụng trên điện thoại di động.

 

Người sử dụng có thể cập nhật và thay đổi thông tin như thế nào?

 

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Riviu App thực hiện việc này.

 

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc khách hàng tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Riviu App.

 

Quyền của bạn đối với việc xóa Thông tin Cá nhân

 

Theo luật và quy định hiện hành, bạn có quyền:

  • Rút lại sự động ý cho phép thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân
  • Xoá dữ liệu cá nhân (trong một số trường hợp)

 

Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu thực hiện các quyền của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email cho Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của chúng tôi tại địa chỉ email contact@riviu.vn .Chúng tôi sẽ xử lý các yêu cầu này theo Chính Sách Bảo Mật cũng như quy định pháp luật có liên quan.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dụng thông tin người sử dụng nếu điều đó là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, để giải quyết tranh chấp, và đảm bảo các thỏa thuận của chúng tôi trừ khi pháp luật có quy định khác.

 

Thông tin liên hệ của Riviu App

 

Công ty TNHH Rivico
Trụ sở chính: 372 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 098 2020 575
Email: thai@riviu.vn

 

Những quy định khác

 

Tất cả các quy định trên sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Chúng tôi có quyền sửa đổi các quy định này vào bất kỳ thời điểm nào và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải tại Riviu.vn

Tải app