pho sa te

Phở sa tế

1 reviews
address.png 21 Nguyễn Án, Phường 11, Quận 5, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm