Phạm Hùng - Hệ Thống Bò Tơ Tây Ninh

Phạm Hùng - Hệ Thống Bò Tơ Tây Ninh

1 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 23:00h
address.png 217 Lê Văn Lương, Quận 7, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm