Hallyu - Korean Fast Food

Hallyu - Korean Fast Food

Giá: 9.50Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 8.50Không gian: 8.50
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 7 Trần Minh Quyền, Phường 10, Quận 10, Hồ Chí Minh, ViệtNam
Đánh giá địa điểm