dookki viet nam - lau & buffet tokpokki - nguyen gia tri

Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Nguyễn Gia Trí

3 reviews 39.000 - 495.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00-22:00
address.png 139 - 141 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm