cheese coffee - xo viet nghe tinh

Cheese Coffee - Xô Viết Nghệ Tĩnh

8 reviews
Thức ăn: 7.33Không gian: 8.67Giá: 7.33Dịch vụ: 8.67
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 09:00 đến 22:00
address.png 141 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Phường 17, Hồ Chí Minh
Riviu Đặt món với GrabFood
Đánh giá địa điểm