• cheese coffee ngay mua bao - anh 1
  • cheese coffee ngay mua bao - anh 2
  • cheese coffee ngay mua bao - anh 3
1/3

CHEESE COFFEE NGÀY MƯA BÃO

Đang đi trên đường thì gặp ngay trời mưa nên tấp vô Cheese Coffee đứng trú mưa. Trú 30 phút mà hông hết mưa nên đành vô quán mua ly cf ngồi ún làm việc lun 😢 Mà nước ở Cheese ngon lắm mụi ngừi. Trà 1 lá rẻ chất lượng lắm must try.

heart.png share.png
142 lượt xem bài viết