cheese coffee - thanh thai

Cheese Coffee - Thành Thái

5 reviews 37.500 đồng / người
Giá: 7.00Dịch vụ: 9.00Không gian: 9.00Thức ăn: 8.00
open_time.png Giờ hoạt động: Từ 07:00 đến 22:30
address.png 154 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm