Amazon Bar - Bùi Viện

Amazon Bar - Bùi Viện

1 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 18:00h - 23:00h
address.png 35 Bùi Viện, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm