yummy hotpot

Yummy Hotpot

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png 8A Lương Hữu Khánh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm