young dabang - nguyen duc canh

Young Dabang - Nguyễn Đức Cảnh

4 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 22:00h
address.png 143 Nguyễn Đức Cảnh, Quận 7, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm