TOKYO DELI sushi

Lại một quan ăn Nhật chuyên sushi cho bạn nào cùng đam mê với mình. Quán này khá bình dân một phần chỉ có 50k- 250k mà ăn chất lượng lắm nha.
người yêu thích