yen nhi cafe - huynh thi hai

Yến Nhi Cafe - Huỳnh Thị Hai

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 8/7B Huỳnh Thị Hai, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app