Xíu Mại Chấm Bánh Mì

Lễ lộc nên ở nhà nấu vài món đơn đơn ăn lễ với cả nhà. Món nầy mình xem cách nấu trên YouTube, nấu cũng rất đơn giản và nhanh lắm mọi người không tốn nhiều thời gian, nguyên liệu cũng rất dễ tìm kiếm và nhẹ money nữa. Hihi.
người yêu thích