XBIZZ Studio & Coffee - Lê Hồng Phong

XBIZZ Studio & Coffee - Lê Hồng Phong

3 reviews
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png 346 Lê Hồng Phong, Phường 1, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm