wa japanese cuisine

Wa Japanese Cuisine

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
3.9/5 điểm (12 đánh giá)
Địa chỉ: 34G Trần Phú, Quận Ba Đình, Hà Nội
Giá tiền: 100.000VND - 275.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app