vuon pho restaurant

Vườn Phố Restaurant

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 213 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39 325 769

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app