Vịt nướng Cao Đức Lân

Quán vịt khá ngon ở đường Cao Đức Lân.
người yêu thích