vinh binh - vit van dinh

Vĩnh Bình - Vịt Vân Đình

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 25 Việt Hưng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app