van minh cafe

Văn Minh Cafe

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 634 Tô Ngọc Vân, P. Tam Bình, Quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app