tuka - tra sua nhat ban - nguyen thi tan

Tuka - Trà Sữa Nhật Bản - Nguyễn Thị Tần

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 10 Đường Nguyễn Thị Tần, Quận 8, Phường 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0979679495

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app