Trời mưa ăn j cũng ngon...

Mưa lớn lên đi ai thèm biết liền #chân_gà_sốt_cay# #gà_nướng#
người yêu thích