Trở Về Quê Đi Câu Cá Bống Dừa (Cá Bống Đen) Thấy Mà Ham - Một Lần Quay Về Tuổi Thơ

Miền Tây không chỉ biết đến với những vườn cây trái, nơi đây còn có các dòng sông hiền hòa xuôi chảy, mang nguồn lợi tôm cá dồi dào, trong đó có cá bống dừa. Một loại cá chẳng cao sang nhưng mang cả tình quê sông nước. Cá bống dừa thường sống trong môi trường nước ngọt và nước lợ, ven các con sông, các hang, hóc và các kẹt bặp bè (bặp dừa nước), cá bống thân đen, vảy nhuyễn, nhiều nhớt nên rất trơn. Tuy nhiên chúng rất dễ bị bắt vì tập tính sống trú ẩn trong các hang hóc, khe bặp dừa và đặc biệt là chúng rất hám ăn nên thường đi câu rất dễ, có vì lẽ đó mà cá bống dừa luôn là đối tượng săn bắt của các đám trẻ dưới quê. Hồi ấy ở dưới quê hình câu cá này nhiều lắm, mỗi lần đi câu ở các hang là cả gia đình nhà cá, thấy mà ham ghê vậy đó. Bây giờ thì cá đã đỡ nhiều rồi, không còn nhiều như lúc trước nữa,... Hôm nay Hy sẽ kể cho cả nhà nghe về hành trình trải nghiệm quay về tuổi thơ lúc trước của Hy, đó là đi câu cá bống dừa.
người yêu thích