Treo đầu dê bán thịt chó

Đăng 1 đằng nhưng khi vào là 1 nẻo, phục vụ quá tệ, không dọn bàn, đem món quá chậm, đem món bàn này sang bàn khác, hỏi quản lý, quản lý cũng không biết.Thua, ăn 1 lần không muốn ăn nữa, thất vọng.
người yêu thích