tra sua tran chau 99 - pham the hien

Trà Sữa Trân Châu 99 - Phạm Thế Hiển

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app