tra sua & tra tac  - duong so 6

Trà Sữa & Trà Tắc - Đường Số 6

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 88 Đường Số 6, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app