tra sua tien huong - cach mang thang 8

Trà Sữa Tiên Hưởng - Cách Mạng Tháng 8

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 175B Cách Mạng Tháng 8, P. 5, Quận 3
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app