trà sữa matcha 19k Teammo

Thông báo cùng quý zị là trà sữa Te amo matcha đã có rồi nhé. Vị khá thơm, ngọt vs béo vẫn có toping nha, U đổi qua trân châu. Ghé 5lần mới uống được vị này 😭 Te amo mới khai trương ở Nguyễn thượng hiền q3, tiện cho các bạn gần đó khỏi chạy qua 5 Ngô Gia Tự q10 hé #trà_sữa_19k_Teamo# #thánh_rì_viu#
người yêu thích