tra sua hippo - hoa hue

Trà Sữa Hippo - Hoa Huệ

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 34 Hoa Huệ, Phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí minh, ViệtNam
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app