tra sua hippo - hoa hue

Trà Sữa Hippo - Hoa Huệ

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 34 Hoa Huệ, Phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí minh, ViệtNam
Đánh giá địa điểm