tra sua hello tra

Trà Sữa Hello Trà

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 65E Nguyễn Thái Học, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 371 781

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app