tra sua chieu duc ky dong

Trà Sữa Chiếu Đức Kỳ Đồng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 14/40 Kỳ Đồng, P. 9, Quận 3, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app