tra sua cha cha - kenh tan hoa

Trà Sữa Cha Cha - Kênh Tân Hóa

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 467 Kênh Tân Hóa, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app