tra sua bing su

Trà Sữa Bing Su

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 18 Dương Cát Lợi, Huyện Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app