time coffee - kdt dai thanh

Time Coffee - KĐT Đại Thanh

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Kiot 53 CT10b KĐT Đại Thanh, P. Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Hà Nội
Giá tiền: 25.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app