tiem banh mi duc minh 3

Tiệm Bánh Mì Đức Minh 3

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Hà Lầm, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: +84 97 220 36 58

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app