1/1

Tiệm bánh 100 điểm

BEST BAKERY IN TOWN!! Bánh siêu ngon, đa dạng, không qá ngọt, không gian qán xinh!! Phục vụ thì phải nói là tuyệt vời, từ anh chủ đến các bạn nhân viên, không có gì để chê!!! 10/10

heart.png share.png
611 lượt xem bài viết