Thung lũng Ngọc Linh_Hoà Lạc

Có một nơi rất gần các bạn , để gặp gỡ họp mặt để chia sẻ để quên đi mọi cv bộn bề bận rộn hàng ngày , để trở về thời sinh viên và nhớ lại những kỷ niệm của rất nhiều năm về trước , đó là Thung lũng Ngọc Linh Hoà Lạc
người yêu thích