Thực đơn keto 7 ngày | Làm trứng cuộn | Egg roll kimbap | KETO Kimbap Low Carb Recipe | Diet Recipe

You can wacthing video, please remove carot: https://www.youtube.com/watch?v=3P_Bj... Mình đã phạm vì cà rốt không được ăn nhé bạn. KETO is a new food trend. KETO is a diet that maximize the intake of fat and minimize the intake of carb. I think for many people who eats a lot of carb, this diet would definitely help to reduce the weight. Nevertheless, this kimbap tastes so good. Sausage Egg Cucumber Carrot Seaweed
người yêu thích