three o'clock - coffee & tea - phan van tri

Three O'clock - Coffee & Tea - Phan Văn Trị

2 reviews 41.500 đồng / người
Dịch vụ: 10.00Giá: 10.00Không gian: 10.00Thức ăn: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 06:00 - 24:00
address.png 459 - 461 Phan Văn Trị, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm