Thiên nga đen & hồng hạc

Mấy thú hiếm này ở saigon mình vào the zoo xem nghen. Nói chứ lâu lâu vào sở thú cũng nhiều trò vui lắm đó.
người yêu thích