the tuoi bar

The Tươi Bar

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 21B Cống Quỳnh, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6679 9500

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app