1/1

The Sargon Coffee

Không dễ tìm trong nội thành quán cà phê view đẹp như Sargon Coffee. Bạn dẫn đến đây 1 lần là mê tới giờ. Thái độ phục vụ của nhân viên và bảo vệ dễ thương.

heart.png share.png
533 lượt xem bài viết