the pizza company - nguyen thi minh khai

The Pizza Company - Nguyễn Thị Minh Khai

4.8 /5 điểm (6 đánh giá)
3.7/5 điểm (570 đánh giá)
Địa chỉ: 506-508 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 7309 6066
Giá tiền: 99VND - 699VND

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app