the gioi hai san

Thế Giới Hải Sản

20.000 - 550.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 22:00h
address.png 244 Pasteur, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm