The Coffee Hut - Trương Quyền

The Coffee Hut - Trương Quyền

1 reviews
Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 22:00h
address.png 5 Trương Quyền, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm