the coffee house - cao thang

The Coffee House - Cao Thắng

11 reviews
Giá: 8.00Thức ăn: 6.60Dịch vụ: 8.80Không gian: 8.80
open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 22:00h
address.png 86 - 88 Cao Thắng, Quận 3, TP. HCM
Riviu Đặt hàng
Đánh giá địa điểm