the chicken rice shop - kuala lumpur airport

The Chicken Rice Shop - Kuala Lumpur Airport

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png Kuala Lumpur International Airport 2 (KUL), Klia, Selangor, Malaysia
Đánh giá địa điểm