the alley - tra sua dai loan - vo van ngan

The Alley - Trà Sữa Đài Loan - Võ Văn Ngân

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 156 Võ Văn Ngân, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 02866894400

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app