the 5-star bakery house

The 5-Star Bakery House

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 21:00h
address.png 74 Đinh Công Tráng Tân Định Quận 1 Hồ Chí Minh, Vietnam
Đánh giá địa điểm